Genos 4/1993 Maximize

Genos 4/1993

Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja. 43 s. Aiheita mm. Backman ja Oldenburg-suvut, Vanha Suomi sekä Tanskan sota 1864.

More details

7,50 €

ISSN 0016-6898

K4  Erinomaisessa kunnossa. 

 

Sisällys

Terhi Nallinmaa-Luoto Sinun palasesi historiaa - Din bit av
historien ......................................... 137
Jyrki Paaskoski Vanhan Suomen donataarit ja tilanhoitajat -
Katsaus aatelisten lahjoitusmaatalouteen vuosina 1710-1811 ... 138
Åke Backström Finska frivilliga i danska kriget 1864 ........ 152
Christina Backman Elias Backmans Minnesbok............ 158
Tore Blomqvist Sergeanten Fredrik Christian Oldenburg...... 168
Tiedonantoja - Meddelanden........................... 171
Kirja-arvosteluja - Recensioner.......................... 175
Suomen Sukututkimusseuran uudet jäsenet 1992 - Genealogiska
Samfundets nya medlemmar 1992...................... 177
Selostuksia - Referat.................................. 179