Genos 3/1988 Maximize

Genos 3/1988

Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja. 36 s. Aiheita mm. käsikirjoituskokoelmat, Sippu-suku ja Sigfridus Forsius.

More details

7,50 €

ISSN 0016-6898

K4  Erinomaisessa kunnossa. Niiteissä hieman ruostetta.

 

Sisällys

Georg Luther Ottakaa talteen sukututkijoiden muistiinpanot ......... 97
Georg Luther Tag vara på släktforskarnas anteckningar .............. 98
Georg Luther Kirjastojen ja arkistojen käsikir|oituskokoelma ........ 99
Seppo Sippu Sippolan Sippu-suku .................................104
Arno Forsius Sigfridus Aronus Forsius sotilaspappina 1599-1601 .... 117
Tiedonantoja — Meddelanden ...................................123
Yhdistysuutisia — Föreningsnytt .................................126
Kirja-arvosteluja - Recensioner .................................127
Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland .... 132